Marcela Malčíková

Sales representative (Obchodná zástupkyňa) SK – Obchod

Niektorí z mojich kolegov

Pracujete už v spoločnosti Expresta?

Urobme spolu nábor a nájdeme svojho ďalšieho kolegu.

@expresta.com