Jakub Špaček

Coordinator & DTP specialist (Koordinátor grafikov a DTP špecialista) – Grafika & Kvalita

Pracujete už v spoločnosti Expresta?

Urobme spolu nábor a nájdeme svojho ďalšieho kolegu.

@expresta.com