Matej Kitka

Company Director

Pracujete už v spoločnosti Expresta?

Urobme spolu nábor a nájdeme svojho ďalšieho kolegu.

@expresta.com