Adrián Škarpecký

Shift leader (Vedúci zmeny) – Výroba

Niektorí z mojich kolegov

Pracujete už v spoločnosti Expresta?

Urobme spolu nábor a nájdeme svojho ďalšieho kolegu.

@expresta.com