Marketing · Bratislava · Zmiešane diaľkový

Junior Market Analyst

Hľadáme kolegu, ktorého baví samostatná práca. Práca je vhodná pre človeka, ktorý chce vstúpiť do oblasti zberu dát a neskôr analytiky.

Bratislava

Naša misia

Marketing · Bratislava · Zmiešane diaľkový

Junior Market Analyst

Hľadáme kolegu, ktorého baví samostatná práca. Práca je vhodná pre človeka, ktorý chce vstúpiť do oblasti zberu dát a neskôr analytiky.

Načítava sa formulár žiadosti

Pracujete už v spoločnosti Expresta?

Urobme spolu nábor a nájdeme svojho ďalšieho kolegu.

@expresta.com